• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  side-facing tool

  Giải thích VN: Một dụng cụ làm hoàn thiện một mũi cắt một góc nhỏ hơn [[60°. ]]

  Giải thích EN: A finishing tool having a cutting point at an angle of less than 60°.

  squeezer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X