• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chucking device
  clamping device
  fastener
  fastening device
  fixture
  dụng cụ kẹp chặt
  workholding fixture
  grip
  dụng cụ kẹp rãnh
  rifle grip
  gripper
  dụng cụ kẹp giữ
  pincer gripper
  gripper tool
  handle
  jig
  vice
  vise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X