• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrissing tool

  Giải thích VN: Một dụng cụ dùng làm tròn cạnh của tông mới [[đổ. ]]

  Giải thích EN: A tool used for rounding the edges on freshly poured concrete.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X