• Thông dụng

  Cross.
  Gạch chéo tấm séc
  To cross a cheque.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross-hatching
  bộ sinh mẫu gạch chéo
  cross-hatching generator
  hatch
  to crosshatch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cross
  gạch chéo chi phiếu
  cross a cheque (to...)
  gạch chéo tờ séc
  cross a cheque (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X