• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gage brick
  gauge brick
  voussoir

  Giải thích VN: Một loại đá hay gạch hình V được sử dụng để một cấu trúc vòm hoặc mái [[vòm. ]]

  Giải thích EN: One of the wedge-shaped stones or bricks used to form an arch or vault.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X