• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collapsible
  giá gấp được
  collapsible support
  máy ảnh giá gấp được
  camera with collapsible mount
  ống gấp được
  collapsible tube
  folding
  bàn gấp được
  folding table
  gương gập được
  folding door mirror
  kiểu gấp được
  folding mode
  pliable
  swing-down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X