• Thông dụng

  Tính từ

  Near; next to
  việc làm gần xong
  the job is near completion
  Nearly; about
  gần hai chục cuốn sách
  nearly twenty books

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X