• Thông dụng

  Draw lots, cast lots.
  Chỉ một đá bóng cho năm người phải gắp thăm
  There is only one football ticket for the five of them, so they have to draw lots.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X