• Thông dụng

  Snugly.
  Đứa nằm gọn lỏn trong chiếc nôi xinh xinh
  The baby lines snugly in its tiny cradle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X