• Thông dụng

  (used in front of nouns or absolutely to indicate a person of lowwer position or derogatively)
  Đứa con
  A child.
  Đứa kẻ cắp
  A pickpocket
  Đến chơi cháu nhưng chả đứa nào nhà
  he went to see his grandchildren, but none of them was in.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X