• Thông dụng

  Root, root and branch.
  Tiền gốc rễ của nhiều tệ nạn
  Money is the root of many evils.
  trừ tận gốc rễ những phong tục xấu
  To abolish bad customs root and branch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X