• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  framework
  grid
  lattice
  cầu giàn mắt cáo
  lattice bridge
  giàn mắt cáo rầm
  girder lattice
  lattice girder
  lattice truss
  latticework
  panel girder
  screen
  trellis
  công trình giàn mắt cáo
  trellis work
  trellis girder
  trellis work
  truss
  cầu giàn mắt cáo
  truss bridge
  trussed beam
  trussed girder
  trussing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X