• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  variable costs

  Giải thích VN: Giá sản xuất thay đổi phụ thuộc vào số lượng sản phẩm làm ra, dụ như nguyên liệu lao [[động. ]]

  Giải thích EN: Production costs that vary according to the quantity of the item produced, such as labor and materials.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X