• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  saw Jack

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  indoor rack

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sawhorse

  Giải thích VN: Một cái giá đỡ dùng để giữ gỗ trong khi [[cưa. ]]

  Giải thích EN: A rack that holds wood while it is being sawed.

  sawer's trestle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X