• Thông dụng

  Blowing dust and wind.
  Gió bụi trên đường
  The wind and dust blowing on the road.
  Troubled (times)..
  Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
  In troubled times by Heaven's will.
  Hard, full of ups and downs.
  Cuộc đời gío bụi
  A life full of ups and downs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X