• Thông dụng

  Động từ

  To push; to slop; to slide
  giúi vật vào tay ai
  to slide something into someone's hand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X