• Thông dụng

  Beds (nói khái quát).
  Nhà nghèo giường phản chả mấy
  in this poor family, there are few beds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X