• Thông dụng

  how much; how many; what; how?
  Em mấy tuổi?
  How old are you ?
  Ông đứng thứ mấy trong danh sách?
  Where are you on the list?; What position are you in the list?
  several; some; a few
  Tôimấy lá thư muốn gửi
  I have several letters to send
  and; with
  Anh mấy tôi
  You and me

  Cấu trúc từ

  Không... mấy
  Not very...
  Tôi không bận mấy, nhưng hôm nay tôi không có hứng đi chơi
  I am not very busy, but I do not feel like going out today
  Phải nói là nó không dễ thương mấy
  He's not very likable, it must be said

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X