• Thông dụng

  Diminish, reduce.
  Giảm bớt quyền hành
  To diminish someone's power.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decay
  decline
  decrease
  degrade
  diminish
  lessen
  let up
  minify
  reduce
  reduction
  relieve

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  concession
  decrement
  down
  go down
  modify
  reduce
  giảm bớt chi phí
  reduce expenses
  giảm bớt chi phí
  reduce expenses (to...)
  run down
  scale down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X