• Thông dụng

  Danh từ.
  Birth-mark

  Động từ.

  To diminish, to cut down, to decrease, to reduce
  giảm bớt chi phí sản xuất
  to cut down production cost
  thêm bạn bớt thù
  to increase the number of friends and to decrease that of foes
  bớt giấy tờ bớt hội họp
  to cut down red tape and meetings
  bệnh mười phần bớt tám
  the disease has diminished by eight-tenths (four-fifths), the disease has nearly completely abated
  cái gậy này dài quá chặt cho ngắn bớt
  this stick is too long, let's shorten it
  To lay by part of
  bớt lại một ít để dành
  to lay by part of it for saving, to save part of it
  To yield, to let someone have
  bớt cho anh ta một ít gạch để xây giếng
  to let him have some of your bricks to build a well with

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X