• Thông dụng

  Teach.
  Làm công tác giảng dạy
  To have a teaching job.
  Cán bộ giảng dạy
  A university teacher.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  instruct
  instruct

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X