• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  entire function
  cấp tăng của một hàm nguyên
  growth of an entire function
  giống của một hàm nguyên
  genre of an entire function
  hàm nguyên loại cực tiểu
  entire function of zero type

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X