• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  propagation function
  propagator
  transfer fuction
  transfer function
  hàm truyền dải gốc
  baseband transfer function
  hàm truyền mạch kín
  close-loop transfer function
  hàm truyền theo tần số
  frequency transfer function
  hàm truyền tĩnh
  static transfer function
  hàm truyền vòng hở
  open-loop transfer function
  hàm truyền xung
  sampled transfer function
  hàm truyền được lấy mẫu
  sampled transfer function
  máy phân tích hàm truyền
  transfer function analyzer
  transmission function

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X