• Thông dụng

  Danh từ

  Thread, yarn
  xe chỉ luồn kim
  to spin thread and thread a needle
  mỏng manh như sợi chỉ
  frail as a thread
  Royal decree, royal ordinance
  Weft
  canh chỉ vải
  silk warp and cotton weft
  gạch chỉ
  an oblong brick (for building walls)
  sợi chỉ đỏ
  fabric
  đấu tranh giai cấp sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn thể học thuyết của Mác
  class struggle is the fabric of the whole of Marx's philosophy

  Động từ

  To point out, to show
  công an chỉ đường
  a policeman on point duty
  mũi tên chỉ hướng
  a direction-pointing arrow
  kim đồng hồ chỉ năm giờ
  the clock hand shows five o'clock
  chỉ những khuyết điểm cho ai
  to point out to someone his mistakes
  chỉ điều hay lẽ phải
  to show what is right and good
  chỉ cách dùng máy
  to show (someone) how to handle a machine
  câu nói đó không ngầm chỉ một ai cả
  that sentence does not tacitly point at anyone, that remark is no personality
  To denote
  danh từ chỉ người
  a noun denoting a person
  chỉ đâu đánh đó nói về người
  to do only what one is told
  chỉ tay năm ngón nói về tác phong
  to act as an absolute boss (ordering others and doing nothing oneself)
  phải miệng nói tay làm chứ không nên ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón
  ��one should match one's words with work and not sit in one's place and act as an absolute boss

  Phó từ

  Only, just
  chỉ lo làm tròn nhiệm vụ
  to be anxious only to fulfill one's duty
  không việc khó chỉ sợ lòng không bền
  there is nothing difficult, there is only the fear of the lack of will
  chúng ta chiến đấu không chỉ hôm nay còn ngày mai
  we fight not only for today, but also for tomorrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X