• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backlash
  clearance
  play
  slack
  hành trình chết của vít
  slack in the screw
  slackness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X