• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delineation
  design
  figure
  image
  hình vẽ phối cảnh
  space image
  pattern
  picture
  plan
  plat
  representation
  hình vẽ chính
  basic representation
  hình vẽ đo đạc địa hình
  topographic (al) representation
  shaping
  view
  hình vẽ cắt trích
  cutaway view
  hình vẽ tổng thể
  general view

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X