• Thông dụng

  (nghĩa xấu) Shout and scream (for something).
  hét mãi chẳng ai theo
  to shout and scream without winning any following.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X