• Thông dụng

  Danh từ
  port; harbour

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maritime port
  port
  hải cảng trên sông
  close port
  seaport

  Giải thích VN: Một cảng, bến tàu, hay thị trấn các tàu đi biển thể đến [[được. ]]

  Giải thích EN: A port, harbor, or town accessible to seagoing ships.

  tidal harbour

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  harbour
  seaport
  seaport (sea port)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X