• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bunker
  hầm chứa ngang
  cross bunker
  magazine
  silo
  hầm chứa tro
  ash silo
  hầm chứa tro (dưới đáy)
  bottom ash silo
  vault

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X