• Thông dụng

  Danh từ
  ash

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chisel

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ashes
  ashy
  cineritious
  embers
  nonreactive
  passive
  sluggish
  cartridge store
  carve
  chase
  un-reactive

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ash
  cinder
  sol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X