• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  time constant
  hằng số thời gian (trong mạch RL)
  time constant (L/R)
  hằng số thời gian bộ lọc
  filter time constant
  hằng số thời gian học
  mechanical time constant
  hằng số thời gian dài
  long-time constant
  hằng số thời gian nhanh
  fast time constant
  hằng số thời gian phụ tải
  charge time constant
  hằng số thời gian R-C
  R-C time constant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X