• Thông dụng

  (nghĩa xấu) Be dead and gone.
  Thế hết đời tên phản quốc
  So the traitor was dead and gone.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X