• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  board measure

  Giải thích VN: Hệ thống đo thể tích gỗ trong đó đơn vị bản khối [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: A system of measuring lumber in which the basic unit is the board foot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X