• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient (of thermal conductivity)
  coefficient of conductivity
  coefficient of heat conductivity
  coefficient of heat passage
  coefficient of thermal conduction
  coefficient of thermal conductivity
  conductivity factor
  heat conductivity
  heat conductivity [conductance] coefficient
  heat conductivity coefficient
  heat conductivity factor
  heating constant
  thermal coefficient of conductance
  thermal coefficient of conductivity
  thermal coefficient of conductivity [conductance]
  thermal conductance
  thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt chung
  general thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt lỏng ngưng
  condensate thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt phần ngưng
  condensate thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt tổng
  general thermal conductivity
  hệ số dẫn nhiệt trung bình
  mean thermal conductivity
  thermal conductivity (k)
  thermal conductivity coefficient
  unit thermal conductivity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thermal conductivity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X