• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric grid
  electric power system
  thiết bị tự động của hệ thống điện
  automation of electric power system
  electrical system
  power system
  hệ thống điện năng
  electric power system
  qui hoạch hệ thống điện
  power system planning
  thiết bị tự động của hệ thống điện
  automation of electric power system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X