• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  exhaust
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  ejector-type trim exhaust system
  hệ thống xả hơi
  exhaust system
  hệ thống xả khí
  exhaust system
  exhaust arrangement
  exhaust system
  hệ thống xả gọn kiểu ống phun
  ejector-type trim exhaust system
  purging system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X