• Thông dụng

  Breathless.
  Chạy hộc tốc về nhà
  To run home in a breathless hurry.
  Làm hộc để kịp giao hàng
  To work breathlessly in order to deliver the goods on time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X