• Thông dụng

  Danh từ
  parthouse

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  veranda
  hiên điều trị bằng khí hậu
  climate curative veranda
  mái hiên giàn dây leo
  trellised veranda (h)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X