• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marginal efficiency
  hiệu suất biên tế của lao động
  marginal efficiency of labour
  hiệu suất biên tế cuả đầu
  marginal efficiency of investment
  hiệu suất biên tế của đầu
  marginal efficiency of investment
  hiệu suất biên tế của đồng vốn
  marginal efficiency of capital
  hiệu suất biên tế đồng vốn
  marginal efficiency of capital

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X