• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  caloric power
  calorific efficiency
  efficiency
  hiệu suất nhiệt động (lực) học
  thermodynamic efficiency
  heat capacity
  heat efficiency
  heat output
  heater output
  heating efficiency
  thermal efficiency
  thermal output

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X