• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  robot motion

  Giải thích VN: Các hoạt động tạo ra bởi các yếu tố [[bốt. ]]

  Giải thích EN: The motions developed by a robot element.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X