• Thông dụng

  Danh từ
  chronicle

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  memoirs

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  engineer

  Giải thích VN: Người chuyên môn giỏi 1 hoặc nhiều chuyên ngành trong vấn đề thực hành hoặc giảng [[dạy. ]]

  Giải thích EN: A skilled professional who engages in the practice or teaching of engineering in one or more fields..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X