• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  foundry

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foundry engineering

  Giải thích VN: Ngành kỹ thuật liên quan đến nấu chảy đúc thủy tinh hoặc kim [[loại. ]]

  Giải thích EN: A branch of engineering that involves the melting and casting of metal or glass.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X