• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  computation technique
  computing machinery
  hiệp hội kỹ thuật tính toán Hoa Kỳ
  ACM (Associationfor computing Machinery)
  hội kỹ thuật tính toán (Hoa Kỳ)
  association for Computing Machinery (ACM)
  computing techniques

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X