• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  difference
  khác nhau trong chuyển đổi
  return difference
  phương pháp khác nhau
  difference method
  sự khác nhau về nhiệt độ trung bình
  mean temperature difference
  different
  discriminate
  dissimilar
  các mạng khác nhau
  dissimilar network
  tín hiệu khác nhau
  dissimilar signal
  diverse
  unlike
  variant
  varied
  various

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X