• Thông dụng

  Ceremonious.
  con họ hàng với nhau không nên tránh khí
  One should not be ceremonious between relatives, there should not be any ceremony between ralatives.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X