• Thông dụng

    Unlike intimate friends.
    Bạn thân đối xử còn rất khách tình
    To behave in a way unlike intimate friends between close friends.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X