• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flue gas

  Giải thích VN: Sản phẩm dễ cháy thể khí được sinh ra trong [[nung. ]]

  Giải thích EN: The gaseous combustion product generated in a furnace.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X