• Thông dụng

  It is no accident.
  Không dưng ai dễ đặt điều cho ai
  It is no accident that a story is fabricated and directed against one.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X