• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  secondary air
  cấp không khí thứ cấp
  secondary air supply
  nhiệt độ không khí thứ cấp
  secondary air temperature
  sự cấp không khí thứ cấp
  secondary air supply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X